Hyrja e Klienteve ne Panelin e Kontrollit

Nr. Telefonit

Kodi Personal

          English
 
Mbulimi i sherbimit tone per cdo hapesire gjeografike
Me poshte ju mund te zgjidhni nje nga dy mundesite:
1. Te mbani numrin tuaj egzistues
2. Te zgjidhni nje numer tjeter i cili mund te jete numer lokal, ne nje qytet tjeter brenda te njejtit shtet, ne nje shtet tjeter te SHBA-se, ose nje numer nderkombetar ne nje nga shtetet e listuara ne list-menune e meposhteme. Duke qene se veprimet per zgjedhjen e numrit kryhen ne kohe reale, dhe vetem ne platformen tone VoIP, atehere procesi i perzgjedhjes se numrit duhet te kryhet ne gjuhen Angleze.

Zgjidhni ne list-menune e meposhteme numrin tuaj te telefonit:
Sign Up