Hyrja e Klienteve ne Panelin e Kontrollit

Nr. i Telefonit

Kodi Personal 

          English
 
Planet e sherbimit
Sign Up
$1295
Plani Mujor Iliria Nje
500 Minuta telefonata kudo ne SHBA, Kanada, dhe Evrope Perendimore ne linjat fikse.
$2495
Plani Mujor Iliria Tre
Telefonata pa limit kudo ne SHBA, Kanada dhe Evrope Perendimore ne linjat fikse.
$3995
Plani Mujor Iliria Pese
Telefonata pa limit kudo ne SHBA, Kanada dhe Evrope Perendimore ne linjat fikse, plus 300 Minuta me Evropen Lindore ne linjat fikse, perfshi ketu Shqiperine, Kosoven dhe Malin e Zi.